je-mediation-mediator-of-advocaat-hi-res

Mediator of advocaat

Als je gaat scheiden is een van de lastige vragen die je moet beantwoorden welke professional je inschakelt om je hierbij te helpen. Wie bel je, een mediator of een advocaat? Wat is het verschil eigenlijk tussen een mediator en advocaat? Omdat ik zowel mediator als advocaat ben leg ik je graag het verschil uit, zodat je straks bewust een keuze kunt maken.

Als je getrouwd bent moet de scheiding door de rechtbank worden uitgesproken. Een echtscheidingsprocedure is in die zin dan ook een formele, juridische procedure. Je hebt een advocaat nodig voor het indienen van het verzoekschrift waarin je de rechter vraagt de echtscheiding uit te spreken. Je kunt alleen of samen aan de rechter vragen om de echtscheiding uit te spreken. Dit doet de rechtbank door middel van een rechterlijke uitspraak, een beschikking. Deze wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Je bent nog “on speaking terms” en wilt er samen uitkomen

Je wilt voorkomen dat je in een vechtscheiding terecht komt, maar wilt wel goed worden geïnformeerd over de verschillende opties. Zeker als ouder wil je dat de kinderen niet onder de echtscheiding lijden en is dit vaak je grootste zorg. Het kan zijn dat je al samen besproken hebt hoe je alles wilt afwikkelen, maar misschien heb je nog vragen over het berekenen van alimentatie of het verdelen van pensioen. Het kan ook zijn dat je nog geen afspraken hebt gemaakt en nog helemaal geen idee hebt, maar dat je wel goed geïnformeerd wilt worden en samen afspraken wilt maken. In dat geval kun je of samen een mediator of samen een advocaat inschakelen.

Het verschil is dan wel dat niet iedere mediator over de benodigde juridische kennis beschikt en bovendien de stukken niet kan indienen bij de rechtbank. Er zijn mediators die wel de juridische kennis in huis hebben en/of aan het einde van het traject een advocaat inschakelen. Doorgaans begeleiden advocaten partijen met minder aandacht voor de onderliggende emoties en dynamiek en wordt de focus gelegd op de inhoud. Als mediator én advocaat kan ik je op beide vlakken begeleiden. Zo besteed ik aandacht aan het begeleiden van jullie gesprek met de nodige ruimte voor de emoties die spelen, kan ik je informeren over de juridische (on)mogelijkheden en kan ik tenslotte alles indienen bij de rechtbank en de burgerlijke stand, zodat de echtscheiding ook daadwerkelijk kan worden uitgesproken.

Je bent het niet met elkaar eens

1) Je schakelt een advocaat in. In sommige gevallen gaan de ex-partners samen met hun advocaten aan tafel om te onderzoeken of er een mogelijke oplossing is. Als je er niet uit komt hebben beide ex-partners hun eigen advocaat. Deze advocaten zijn partijdig en adviseren en vertegenwoordigen iedere ex-partner afzonderlijk. Dit betekent ook dat iedere ex-partner de kosten voor de eigen advocaat draagt. Schakel je een advocaat in, dan vertelt deze jouw verhaal en dient hij jouw eisen of verweer in. De rechter doet vervolgens een uitspraak op basis van de juridische stukken, bewijsstukken en de informatie die is verzameld tijdens een of meer zittingen. Als je procedeert geef je de controle over de afwikkeling en een deel van je toekomst uit handen, namelijk aan de rechter.

2) Je kunt er ook voor kiezen om je samen door een mediator te laten begeleiden. Een mediator zal het gesprek tussen jou en je ex-partner begeleiden. Met behulp van de mediator kan worden onderzocht waarom jullie er niet uitkomen, wat staat hieraan in de weg? Naast deze begeleiding kan een mediator beide partijen informeren over het juridisch kader en de verschillende juridische (on)mogelijkheden. Een mediator adviseert beide ex-partners niet, maar creëert de voorwaarden om samen de juiste keuze te maken. In sommige gevallen is er extra aandacht voor de onderlinge verstandhouding en communicatie nodig, in andere gevallen moeten er veel ingewikkelde zakelijke kwesties worden afgewikkeld, bijvoorbeeld als een van de ex-partners een ondernemer is. Soms komt het voor dat een mediator beide partijen zowel begeleidt in de communicatie en het vinden van een nieuwe dynamiek na de scheiding, zeker als het gaat om ouders, maar ook informeert over de zakelijke afwikkeling. Nogmaals, een mediator informeert in dat geval, maar adviseert niet. De kosten van de mediator worden doorgaans door beide partijen, ieder voor de helft gedeeld. Als je bij een mediator die geen advocaat is afspraken hebt gemaakt, zal deze een advocaat moeten inschakelen voor het indienen van de stukken. Het komt ook voor, als een mediator niet over de benodigde juridische kennis beschikt, dat een advocaat gedurende het traject wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld het maken van een alimentatieberekening. Ook in dit scenario kan ik ex-partners op beide vlakken ondersteunen.

Samengevat

o Alleen een advocaat kan de stukken indienen bij de rechter
o Een advocaat richt zich vaak meer op de inhoud dan op de onderlinge dynamiek
o Niet alle mediators beschikken over de benodigde juridische kennis
o Een mediator informeert
o Een advocaat adviseert
o De kosten van een mediator worden door de ex-partners (meestal 50/50) gedeeld

Wil je graag een vrijblijvend intakegesprek?

Neem contact met me op, dan plannen we een afspraak.

Contactformulier