Samen scheiden. Echtscheidingsprocedure.

Samen de echtscheiding aanvragen. Hoe werkt het?

Misschien twijfelen jullie nog of misschien hebben jullie de beslissing al genomen. Jullie gaan scheiden. Het kan zijn dat jullie nog niet weten welke stappen jullie moeten zetten en hoe een echtscheiding eigenlijk werkt. In deze blogpost beschrijf ik stap voor stap hoe een echtscheidingsprocedure eruit ziet. Het uitgangspunt in deze blogpost is dat jullie samen afspraken maken en samen de echtscheiding aanvragen. Jullie kunnen de afspraken zelf maken, of met behulp van een mediator of advocaat. Lees in deze blogpost het verschil tussen de rol van een mediator of advocaat bij echtscheiding.

Stap 1: Jullie dienen gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding in bij de rechter.     

Dit verzoek moet namens jullie worden ingediend door een advocaat. Het document dat wordt ingediend heet een verzoekschrift tot echtscheiding, in jullie geval is het een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. Bij dit verzoekschrift hoort, afhankelijk van jullie situatie, een aantal bijlagen:

afschrift van jullie huwelijksakte;
van beide partners een uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit uittreksel kan worden aangevraagd bij de gemeente waarin jullie wonen;
van ieder minderjarig kind een afschrift van de geboorteakte;
een ouderschapsplan (dit is verplicht als jullie minderjarige kinderen hebben) of afspraken over de verdeling van de kosten van onderhoud en studie bij jongmeerderjarige kinderen (kinderen van 18-21 jaar). Jullie moeten ook aangeven op welke wijze de minderjarige kinderen zijn betrokken bij de totstandkoming van het ouderschap, natuurlijk op een manier die past bij de leeftijd.
een kindverklaring (bij kinderen vanaf 12 jaar, waarin m.b.t. een aantal punten wordt weergegeven wat de wens van het kind is);
een echtscheidingsovereenkomst, ook wel echtscheidingsconvenant genoemd (dit is niet verplicht).

Bij een echtscheiding met minderjarige kinderen zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan worden in ieder geval afspraken opgenomen over:

de zorg voor en omgang met de kinderen na de echtscheiding;
hoe en wanneer jullie elkaar over de kinderen informeren;
hoe de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen worden verdeeld/hoeveel kinderalimentatie er wordt betaald en door wie;
hoe jullie samen belangrijke beslissingen nemen over de kinderen;
hoe de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan zijn betrokken (natuurlijk op een manier passend bij de leeftijd).

Jullie kunnen er daarnaast voor kiezen om afspraken in het ouderschapsplan op te nemen over welke regels jullie als ouders belangrijk vinden, wat jullie de kinderen willen meegeven in de opvoeding, hoe jullie de kinderen samen willen opvoeden, hoe jullie omgaan met de introductie van nieuwe partners en hoe het contact met de families van beide ouders wordt onderhouden.

Afspraken over jongmeerderjarige kinderen, kinderen van 18-21 jaar

Als jullie ouders zijn van jongmeerderjarige kinderen, kinderen van 18 tot 21 jaar, moeten jullie afspraken maken over de verdeling van de kosten van onderhoud en studie van de kinderen.

Het echtscheidingsconvenant: afspraken over verdeling, verrekening, partneralimentatie en pensioen

In de meeste gevallen worden er ook afspraken gemaakt over de verdeling van gezamenlijke bezittingen, denk aan de echtelijke woning, auto(‘s), inboedel, de gemeenschappelijke schulden zoals bijvoorbeeld de hypotheekschuld, maar ook partneralimentatie en pensioen. Deze afspraken worden dan vastgelegd in de echtscheidingsovereenkomst, het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant wordt als bijlage bij het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend.

Stap 2: De rechtbank doet door middel van een echtscheidingsbeschikking uitspraak.

Bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding zal de rechtbank, als de ingediende documenten in orde zijn, uitspraak doen zonder zitting. De rechtbank controleert bijvoorbeeld voordat uitspraak wordt gedaan of het ouderschapsplan voldoet aan de wettelijke eisen. Het is dus verstandig om hulp in te schakelen van een professional bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan. De uitspraak van de rechter heet een beschikking. Normaal gesproken doet de rechtbank binnen 4 tot 10 weken na indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding uitspraak.

Stap 3: Jullie ondertekenen een akte van berusting.

Een akte van berusting is een document waarin jullie verklaren niet in hoger beroep te gaan tegen de echtscheidingsbeschikking, de uitspraak waarin de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken. Hierdoor kan de beschikking meteen worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waardoor de echtscheiding definitief wordt.

Stap 4: De echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

De echtscheidingsbeschikking moet binnen 6 maanden de uitspraak van de rechter worden ingediend in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie zijn getrouwd. Pas dan zijn jullie voor de wet definitief gescheiden.

Een echtscheiding met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding verloopt sneller dan een eenzijdig verzoek tot echtscheiding (als een van jullie niet wil scheiden of jullie het niet met elkaar eens zijn), omdat er dan bijvoorbeeld een zitting plaats zal vinden. In deze blogpost is het uitgangspunt, zoals eerder aangegeven, dat jullie samen afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken worden wel gecontroleerd, dus het is verstandig om je bij het maken van deze afspraken te laten ondersteunen. Een mediator kan jullie hierbij helpen. Willen jullie meer weten over de rol van een mediator bij echtscheiding? Lees dan deze blogpost.