Wat is eigenlijk een MfN-mediator?

Mediator is een vrij beroep. Dit betekent dat iedereen zich als mediator kan presenteren, ook zonder opleiding. Er zijn wel geregistreerde mediators, MfN-mediators, die voldoen aan de zeer hoge kwaliteitseisen van de overkoepelende beroepsvereniging, de Mediatorsfederatie Nederland, MfN. Dit betekent dat een MfN-mediator pas geregistreerd is als hij voldoet aan de kwaliteitseisen van het MfN. Hiervoor dient de mediator een opleiding te hebben gevolgd en verschillende examens te hebben afgelegd. Ook wordt er vanuit de MfN op deze mediators toezicht gehouden en bestaat er een klachtenprocedure. In het geval van een echtscheiding kun je bovendien een MfN-mediator inschakelen die gespecialiseerd is in familie- en echtscheidingszaken. Ook hiervoor moet de mediator een (specialisatie)opleiding volgen en met succes examens afronden. Het MfN-register is openbaar. Dit betekent dat je altijd kunt controleren of je met een geregistreerde mediator te maken hebt.

Wil je een vrijblijvende intake met een MfN-mediator?

Neem contact met me op, dan plannen we een afspraak.

Contactformulier